Ir a Contenido
Logo Bogotá para todos

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Usted está aquí

Dialecto Kichwa - Glosario

Dialecto Kichwa - Glosario

Consulta: tapuna

Tukuylla usan rinata apukllunaman nichun paypa yuyayta tukuy paykunapak ushakta.

Derecho de petición en interés general

Imasha mañana tukuy minishtishkata

Tukuy runakuna usan rinata apukllunaman minishtimi ninkapak allitapacha ahinachun imapish na allí shinakukta tukuypa allita shinachun, killkashpa o rinashpa ninalla respetowan.

Derecho de petición en enteres particular

Imasha mañana ñukapak munashkata

Tukuy runakuna usan tapunata apukllunata imatapash allitapacha allichinkapak imapish mana allita shinahukpi killkashpa o rimashpa respetowan.

Queja: Jik

Shimahukta riksichina tukuy apukllunaman imatapish na allí shinanahukta servidores públicos o shukuna manachishkakunata servicio publicota.

Reclamo: Piñana

Willan tukuy runakuna imapash na alli shinahukta servicio publikuta.

Solicitud de copia: Copiata mañana

Tukuylla runakuna usan tapunata yachankapak imasha shinanahukta tukuyta shinachun tukuy dependenciakuna.

LLachanatak mañana:

Tukuylla runakuna usan tapunata yachankapak chayralla chinashkakunata paktachinkapak tukuy shinanakunata entidad kunata y shuk dependencia kunata.

Sugerencias: Shiminchay

Shuk propuesta riksichhirin allitapacha shinankapak shuk proceso llankayta mañachinata paktachinkapak función publicata.